Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal és informar els usuaris de f2r.es, domiciliada a, C/ Monjo, 62, 1er pis la raó social del Responsable del tractament del qual és F2R AUTOMATION 2013, S.L. , de quina és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

F2R AUTOMATION 2013, S.L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades al corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa anomenat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el nostre formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les finalitats exclusives de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats on s’organitza F2R AUTOMATION 2013, S.L. i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a F2R AUTOMATION 2013, S.L. estem tractant les vostres dades personals per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Tots els camps del formulari on-line marcats com a “requerit” són de compliment obligat per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web f2r.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que actualment les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de F2R AUTOMATION 2013, S.L. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web f2r.es es troba determinada a l’apartat corresponent. Política de cookies.

La Web f2r.es farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’aquestes dades, per això, si hi ha alguna modificació de les dades, l’usuari de la web les comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, la interpretació, el compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.

Política de privacitat.